Servicii integrate

Raportare și conformitate

Eco Positive asigură o trasabilitate completă a deșeurilor, începând de la sursa de generare și până la reciclator, și oferă transparență în raportarea cantităților colectate și trimise la reciclare. Acest demers creează un nivel înalt de încredere și precizie în procesul de gestionare a deșeurilor. Ca exemplu, la Eco Positive, utilizăm datele existente în aplicația de trasabilitate pentru a raporta în mod regulat către AFM și ANPM cantitățile colectate și reciclate, în numele producătorilor.

Organizație specializată în gestionarea deșeurilor electrice și electronice, Eco Positive utilizează un sistem de raportare eficient pentru documentarea și trasabilitatea deșeurilor colectate. Prin intermediul unei aplicații informatice, autoritățile competente primesc rapoarte detaliate pentru fiecare acțiune derulată la nivel local în parteneriat cu echipa Eco Positive. 

Un element important în activitățile de colectare a DEEE-urilor desfășurate de Eco Positive îl reprezintă partenerii locali – operatorii de colectare – care, prin inițiativele și eforturile lor, asigură calitatea serviciilor de proximitate în preluarea deșeurilor din gospodării. Această colaborare strânsă cu autoritățile locale și comunitățile este esențială pentru a oferi un serviciu eficient și sustenabil.  

Eco Positive este angajată în gestionarea responsabilă a deșeurilor electrice și electronice, contribuind la protejarea mediului înconjurător și promovând economia circulară. Prin serviciile oferite, organizația sprijină producătorii în îndeplinirea obligațiilor legale și asigură că procesele de colectare și reciclare respectă cele mai înalte standarde de mediu.

a

Scroll to Top