Protejează mediul înconjurător cu serviciile de gestionare a deșeurilor electronice oferite de Eco Positive!

Eco Positive oferă următoarele servicii de gestionare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE), prin intermediul partenerilor săi autorizați:

Colectare & Reciclare deșeuri electrice și electronice

Eco Positive colectează deșeurile electrice și electronice din întreaga țară, asigurându-se că acestea sunt depozitate și transportate în condiții de siguranță. 
Eco Positive se asigură că deșeurile electrice și electronice sunt reciclate prin utilizarea celor mai avansate tehnologii și procese.  

Deșeuri de baterii și acumulatori

Eco Positive oferă servicii de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori, având în vedere că aceste tipuri de deșeuri sunt periculoase pentru mediu și sănătatea umană. Organizația se asigură că aceste deșeuri sunt colectate în siguranță, etichetate și transportate către centrele de reciclare specializate unde vor fi prelucrate într-un mod responsabil și conform standardelor de mediu și sănătate.

Consultanță și formare în managementul deșeurilor

Eco Positive furnizează servicii de consultanță și formare în managementul deșeurilor pentru a sprijini companiile în îndeplinirea obligațiilor legale și implementarea celor mai bune practici în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Raportare și conformitate

 Eco Positive oferă companiilor suport în îndeplinirea cerințelor legale privind gestionarea deșeurilor, inclusiv raportarea cantităților de deșeuri generate și asigurarea conformității cu reglementările naționale și europene.

Canale de informare și colectare

Serviciile de colectare sunt oferite prin contracte încheiate cu operatori autorizați de colectare de DEEE-uri, prezenți în fiecare județ și sunt furnizate de către Eco Positive cu scopul de a ajuta companiile să își îndeplinească obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor electrice și electronice într-un mod sigur, responsabil și sustenabil.

  • Parteneriatul cu autoritățile locale, privind colectarea deșeurilor prin campanii de conștientizare adresate comunităților urbane și rurale.

  • Serviciul de colectare de la instituții și firme, disponibil la nivel național, care include documentația necesară pentru scoaterea din gestiune a DEEE-urilor.

  • TelVerde 0800444800 - un serviciu național și gratuit de informare și colectare a DEEE-urilor prin comandă telefonică.

  • colecteaza.ro - o platformă online pentru informare și preluare de comenzi gratuite de colectare a deșeurilor electrice voluminoase și grele de la domiciliu sau sediul de firmă.

  • Parteneriate cu lanțuri de retail pentru colectarea DEEE-urilor de la consumatori.

Licență

Eco Positive este o organizație colectivă de transfer de responsabilitate (OIREP) licențiată de către autoritatea competentă pentru a oferi servicii complete de gestionare a tuturor categoriilor  de deșeuri electrice și electronice (DEEE). 

Pentru a vă asigura că activitatea dvs. de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice respectă legislația în vigoare, vă punem la dispoziție, în secțiunea dedicată exclusiv producătorilor, o listă a actelor normative în vigoare, articole de interes, observații, atenționări, puncte de vedere și recomandări utile pentru conformarea cu obligațiile de mediu. 

Tarife

Vizualizează categoriile și lista de prețuri Eco Positive

Producători Eco Positive

Producătorii afiliați organizației colective

Scroll to Top