Sunt

Retailer

Retailerii pot beneficia de serviciile de colectare și transport al DEEE către centrele de reciclare autorizate, respectând astfel obligațiile legale și contribuind la protejarea mediului înconjurător.

De asemenea, pot participa la campanii de educare și conștientizare a cetățenilor, derulate în parteneriat cu Eco Positive, în urma cărora cetățenii să aibă posibilitatea de a preda un echipament vechi la achiziția unui echipament nou.

a

Scroll to Top