Eco Positive


Eco Positive este o companie nou înființată, la inițiativa a patru producători și importatori de echipamente electrice și electronice, exclusiv în vederea desfășurării activității de gestionare de deșeuri de echipamente electrice și electronice, prin preluarea responsabilității care revine producătorilor, în baza contractelor de transfer de responsabilitate, conform OUG 5/2015 și a Ordinului 1494/2016.

Deși nouă pe piață, organizația colectivă este susținută de o echipă de profesioniști cu o experiență vastă, de mai bine de zece ani, în domeniul gestionării de DEEE-uri, care a contribuit semnificativ la nașterea și dezvoltarea pieței de gestionare de DEEE-uri în România.

Alături de echipa atât de valoroasă prin know-how-ul deținut în materie, ne bazăm pe resurse tehnice și operaționale concepute, adaptate/ calibrate/ particularizate și dezvoltate permanent, care ne asigură o acoperire națională în materie de preluare și colectare de DEEE-uri, capacitatea de a participa la programe naționale și/sau regionale de colectare în colaborare cu retail-ul (prin asigurarea debarasării de DEEE-urile generate în urma campaniilor de schimb 1:1) și de a implementa și susține programe naționale sau regionale educative și de conștientizare (awarness) a cetățenilor (în particular exemplificăm colaborarea cu „Patrula de reciclare”, un program național de educare și conștientizare a tinerilor, conceput și implementat încă de acum șapte ani, care a beneficiat de susținerea aceleiași echipe de profesioniști care formează nucleul operativ al Eco Positive , și care va prelua și va susține în continuare acțiunile „Patrulei” derulate în școli și grădiniție la nivel național.

Ne alăturăm organizațiilor colective licențiate, active pe piața gestionării de DEEE-uri, cu dezideratul de a contribui în mod susținut și durabil, prin experiența și resursele pe care le deținem, la îndeplinirea obligaților de mediu pe care România și le-a asumat, în calitate de stat membru în cadrul Uniunii Europene.

De asemenea intenționăm să participăm în mod activ la consolidarea și armonizarea cadrului legislativ național aplicabil, la identificarea celor mai inovatoare și eficiente soluții de creștere a randamentului sistemelor naționale de gestionare de DEEE-uri și la susținerea inițiativelor autorității publice, în contextul angajamentului statului român, semnatar al Pactului Ecologic European, ce are în vedere redresarea ecologică, prin investiții durabile, într-o economie cu emisii reduse de carbon, a eficienței energetice ridicate și a economiei circulare.

Asumarea responsabilității față de producătorii contractanți


În calitate de organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor săi contractanți, Eco Positive își asumă să desfășoare activitatea de gestionare a DEEE-urilor la nivel național, în mediul urban și rural, în colaborare contractuală cu operatori autorizați de colectare de DEEE-uri, transportatori și operatori de reciclare, tratare și valorificare autorizați, astfel încât să asigure pentru contractanții săi o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare și reciclare la nivel național, care să permită îndeplinirea obiectivelor de colectare, reciclare și valorificare impuse prin legislația aplicabilă.

Eco Positive deține resurse organizaționale și financiare, care îi permit o abordare profesională, eficientă, promptă, responsabilă și conformă a spectrului operațional, în raport cu evoluția dinamică a pieței de gestionare de deșeuri de echipamente electrice și electronice, având capacitatea și capabilitatea să participe alături de restul operatorilor licențiați la îndeplinirea targetului național de colectare de DEEE și implicit la susținerea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Gestionarea Deșeurilor 2014-2020 si ale Planului National de Gestionare a Deșeurilor, protejând mediul înconjurător si sănătatea populației, cu respectarea tehnologiilor si standardelor europene, in condiții de management performant al costurilor implicate.

Obiectivul exclusiv al Eco Positive este acela de a concepe și consolida un sistem colectiv de gestionare de DEEE-uri inovator, dinamic și receptiv la cerințele pieței, adaptabil la contextul legislativ și operațional, care să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a DEEEurilor pe parcursul perioadei de licență și îndeplinirea conformă a cerințelor acordării vizei anuale, prevăzute de OM 1494/2016, pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

În acest sens, pe parcursul activității, Eco Positive transmite, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului rapoarte de audit financiar și operațional referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare, dar și informații relevante, în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.

Licența de operare pentru perioada de trei ani are la bază un plan de operare viabil și coerent, care reflectă și previzionează etapizat cadrul operațional al Eco Positive, susțint financiar prin contribuțiile producătorilor contractanți, adaptate în funcție de evoluția pieței, a contextului legislativ, social și economic la nivel național și european.

Contactează-ne

Completeaza formularul de contact si revenim in scurt timp!

Date personale
  Unde te incadrezi:

  ProducatorRetailerDeponent DEEE persoana fizicaDeponent DEEE persoana juridicaOperator autorizat colectare DEEEReciclator DEEEAltele

  Lista Membrii


  Deschide acum lista membrilor Eco Positive

  vezi lista

  Lista Tarife


  Deschide acum lista tarifelor Eco Positive

  vezi lista